КАФЕДРА ЗООЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЇ ТВАРИН – БІОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна 


 


Andrei Utevsky_Svalbard 2009

Svalbard I,  2010

 Personal page 

 Dr Andriy Yu. Utevsky
 Андрій Юрійович Утєвський (Ua)
 Андрей Юрьевич Утевский
(Ru)

  Associate Professor
  Кандидат біологічних наук, доцент
  

  E-mail: andriy.utevsky(at)karazin.ua

  Address: Department of Zoology and Animal Ecology

                 School of Biology

                 V. N. Karazin Kharkiv National University

                 4, Svobody Sq., 61022 Kharkiv, Ukraine

     
Academic courses - Навчальні курси:

1. Zoology of Invertebrates - Зоологія безхребетних / Program / Lectures 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/11/
2. Medical Biology (Zoology) for Medical School.
3. General Parasitology - Загальна паразитологія / Program / Lectures 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/
4. Medical and Veterinary Parasitology - Медична та ветеринарна паразитологія / Program /
5. Hydrobiology and basics of Oceanology (Oceanology) - Гідробіолгогія з основами океанології (Океанологія)/ Program /
6. Anatomical, Histological, mMicroscopic techniques in Zoology - Анатомічна, гістологічна, мікроскопічна техніка
     в зоології
/ Program /

 Smithsonian Libraries 


       Fields of expertise - Професійні інтереси:
        Systematics and morphology of fish leeches - Систематика і морфологія риб'ячих п'явок
          Zoogeography, Antarctica - Зоогеографія, Антарктика
          Antarctic biodiversity - Біорізноманіття Антарктики

          Freshwater and marine ecology - Прісноводні і морські екосистеми

           

       Languages – Мови:

          Ukrainian  

          Russian

          English 

   
 
Awards - відзнаки
 
  


 


  Video - Короткі відеороліки 

  1. Actinula 2. Flabeligera mundata 3. Sea Spider 4. Sponge 5. Penola Strait
  6. UW-World 7. Marine Protected Areas 8. Double Magic 9. Antarctica
  10. Svalbard 11. Svalbard1 12. Svalbard2 13. Svalbard3

   Photo - Фото 

Andrei Utevsky_Antarctica 2004

 Education - Освіта: 

  1995 Ph.D. Schmalhausen Institute of Zoology, National Academy of Sciences; Kiev, UKRAINE.
  1991 M.Sc. Department of Zoology and A
nimal Ecology, Kharkov State University, Kharkov, UKRAINE.

Lecture presentations: 

Лекційні презентації: 

Лекционные презентации:


 Diplomas and degrees – Дипломи і наукові ступені: 

  1995 Ph.D. Schmalhausen Institute of Zoology, National Academy of Sciences; Kiev, UKRAINE.
  1991 M.Sc. Department of Zoology and A
nimal Ecology, Kharkov State University, Kharkov, UKRAINE.

 Utevsky, A.Yu. (1995) Fish Leeches (Hirudinea; Piscicolidae) of Antarctic Seas (Morphology, Classification, Geographical Distribution, Ecology). Ph.D.  Dissertation, Schmalhausen Institute of Zoology, National Academy of Sciences; Kiev, UKRAINE.
 Utevsky, A.Yu. (1991) The influence of small doze of X-rays on the regeneration of the caudal fin of Gambusia affinis, and its modification by  population    relationships. M.Sc. Theses, Kharkov State University, Kharkov, UKRAINE.

Lecture presentations: 

Лекційні презентації: 

Лекционные презентации: 


 New taxa of Antarctic fish leeches- Нові таксони антарктичних риб'ячих п'явок


Expeditions – Eкспедиції: 

  1. Head of scientific diving team,, (2016) Argentine  Is., Ukrainian  Antarctic  Station  "Academic Vernadsky",  20 Ukrainian  Antarctic  Expedition
  2. Head of scientific diving team,, (2015) Argentine  Is., Ukrainian  Antarctic  Station  "Academic Vernadsky",  19 Ukrainian  Antarctic  Expedition
  3. Head of scientific diving team, (2014) Argentine  Is., Ukrainian  Antarctic  Station  "Academic Vernadsky",  18 Ukrainian  Antarctic  Expedition
  4. Head of scientific diving team, (20011-2012) Argentine  Is., Ukrainian  Antarctic  Station  "Academic Vernadsky", 16 Ukrainian  Antarctic  Expedition
  5. Expedition Lider, Head of scientific diving team. (2009) Svalbard, Hornsund - 1-st Ukrainian Arctic Expedition, underwater research.
  6. Marine Biologist. (2003-2004) Argentine  Is., Ukrainian  Antarctic  Station  "Academic Vernadsky",  8 Ukrainian  Antarctic  Expedition, underwater research.
  7. Marine Biologist. (1990) Murmansk Research Institute of Marine Biology, Russia. Research cruise to the Barents and Kara Seas. Collected and identified marine invertebrates,  operated  by dredge, deep-sea photocamera, geological tube.
  8. Expedition participant. (1990) Expedition of Kharkov State University to Ili River Reserve (Kazakhstan). Collected and identified invertebrates.
  9. Expedition participant. (1989) Expedition of Kharkov State University to Karakum Desert (Turkmenistan). Collected and identified invertebrates.
  10. SCUBA diver. (1988) White Sea Biological Station of St.Peterburg University, Russia. Scientific underwater photographer and motor boat driver.
 Projects – Проекти:  

1.Розвідка перспективних МОР. Науковий супровід морських охоронних районів: аналіз біорізноманіття та взаємодії з суходолом. (Антарктика, 2016)
2.
Розробка 3D моделі перспективного МОР «Penguin Point», уточнення будови дна МОР «Stella Creek»  і «Skua Creek». (Антарктика, 2015)
3.
Оцінка стану морських охоронних районів «Stella Creek»  і «Skua Creek». Закладання нових морських охоронних районів. (Антарктика,  2014)
4. 
Вивчення хімічного складу, структури, механізмів формування та накопичення біогенів на обраних ділянках Аргентинських островів та прилеглих територій. (НАНЦ-ХНУ, 2013)
5. Створення біогеографічного полігону Stella Creek: модельний профіль та його  характеристика.  (НАНЦ-ХНУ, 2013)
6.  
Закладання підводного біогеографічного полігону для оцінки стану водних екосистем. (Антарктика, 2011-2012)

 

 Selected published photos – Вибрані опубліковані фотографії:  

 Selected scientific publications – Вибрані наукові публікації:  

1        Utevsky A., Gordeev I. (2015) New tentacled leech Ceratobdella quadricornuta n. g., n. sp. (Hirudinida: Piscicolidae) parasitic on the starry skate Raja georgiana  Norman from the Scotia Sea, Antarctica. Systematic Parasitology, 3 (91), p. 203–210.

2       
Utevsky A.Yu., Tabikelova K.S., Sennaya E.I., Utevsky S.Yu. (2015) Changes of population structure in common benthic species of the proposed Stella Creek              MPA  in the vicinity of the Akademik Vernadsky Station, Galindez Island, Antarctica. CCAMLR Science: ЕММ-15-41.

3        Utevsky A.Yu., Sennaya E. I., Kolesnykova M.Yu. (2014) Realization of the Marine Protected Area network in the Akademik Vernadsky Station region. CCAMLR Science: WG-EMM-14/41.

4        Utevsky A.Yu. (2012) On Marine Protected Area network in the Akademik Vernadsky Station region. Meeting Document. CCAMLR Science: SC-CAMLR-XXXI/BG/04.

5        Utevsky A.Yu. (2012) The first site of the Marine Protected Area network in the Akademik Vernadsky Station region: Argentine Islands, Skua Creek. Meeting Document. CCAMLR Science: WG-EMM-12/25.

6       Сінна О. І., Утєвський А. Ю., Попов В. С. (2015) Цифрове моделювання рельєфу дна акваторії у районі Української антарктичної  станції «Академік Вернадський». Проблеми безперервної географічної освіти і картографії: Збірник наукових праць. — Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна. — Вип. 21. —  С. 31-35.

7        Сенная Е.И., Попов В.С., Утевский А.Ю., Подлесный А.А. (2015) Геоинформационное моделирование подводного рельефа в районе антарктической станции «Академик Вернадский» (UA) для анализа биоразнообразия // VII Міжнародна наукова конференція «Антарктичні дослідження: нові горизонти та пріоритети»: тези. – Київ,. – С. 160-161. = O.I. Sinna, V.S. Popov, A.Yu. Utevsky, О.О. Pidlisnyi (2015) GIS modeling of submarine relief near the antarctic station "Academician Vernadsky» (UA) for biodiversity analysis // VII International Antarctic Conference “Antarctic research: new horizons and priorities”: abstracts. – Kyiv. – P. 161-162.

8        Kushnir M.A., Utevsky A.Y. (2015) Morphological diversity of the Antarctic limpet Nacella concina (GASTROPODA: NACELLIDAE) in the waters of the Argentine islands. Антарктичні дослідження: нові горизонти та пріоритети (VII MAK 2015, м. Київ, 12-14 травня 2015), p. 63-64.

9        Utevsky A.Yu., Utevsky S.Yu., Kolesnykova M.Yu., Shmyrov D.V., Sinna О.I. (2015) Development of the marine protected area network in the Argentine Islands Area (Akademik Vernadsky Antarctic Station, Ukraine). VII International Antarctic Conference “Antarctic research: New horizons and priorities”, Kyiv, Ukraine, May 12-14, p. 16-17.

10        Utevsky A.Yu., Kolesnykova M.Yu., Shmyrov D.V., Sinna О.I. (2014) Development of the Marine Protected Area Network in the Argentine Islands area (Akademik Vernadsky Station, Ukraine) // Ukrainian Antarctic journal. – No.13.– P. 225-230.

11        Chepeleva L.V., Sizova Z.A., Yukhno G.D., Utevsky S.Yu., Gamulya Yu.G., Utevsky A.Yu., Roshal A.D. (2014) Use of chemical markers in Antarctic ecosystem studies of Demaria Mount. Український антарктичний журнал, № 13, С. 231-241.


12        Рошаль А.Д., Краснопёрова А.П., Дикий И.В., Юхно Г.Д., Сизова З.А., Шмырев Д.В., Гамуля Ю.Г., Утевский А.Ю. (2013) Примитивные почвы горы Demaria (Graham Land, Antarctic Peninsula): морфология, минеральный состав, вертикальное распределение. УАЖ, № 12. С. 265-281.

13    Дикий І., Утєвський А.,Трохимець В. (2012) Біотичне різноманіття Архіпелагу Аргентинські острови (Західна Антарктика)//Динаміка біорізноманіття 2012: Зб. наук. пр. – Луганськ: ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка».- С. 29-32.

14. Claude De Broyer n , Bruno Danis, with 64 SCAR-MarBIN Taxonomic Editors (2011) How many species in the Southern Ocean? Towards a dynamic inventory of the Antarctic marine species. Deep Sea Research II, 58, p. 1-17.

15. Kolesnykova M., Utevsky A., Utevsky S. (2008) First record of Branchiobdella kozarovi (Clitellata: Branchiobdellida) from eastern Ukraine. Lauterbornia 65: 77-81.

16.  A.Yu. Utevsky (2007) A new genus and species of marine fish leech (Annelida: Hirudinea: Piscicolidae) from South Africa. African Invertebrates, Vol. 48(2). P. 41-46.

17. Andrei Y. Utevsky (2007) Antarctic Piscicolid Leeches. Bonner Zoologische  Monographien,  № 54. 80 p.

18. Utevsky S. Y., Utevsky A. Y., Schiaparelli S., Trontelj P. 2007: Molecular phylogeny of pontobdelline leeches and their place in the descent of fish leeches (Hirudinea, Piscicolidae). Zoologica Scripta 36: 271-280.

19. Utevsky, A.Yu. (2005) An identification key to Antarctic fish leeches (Hirudinea; Piscicolidae). Ukrainian  Antarctic Journal, 3: 135-144.

20. Utevsky, A.Yu. (2004) A new species of marine leeches (Hirudinea; Piscicolidae) from the coastal waters of South Africa. Vestnik Zoologii, 38 (5). P. 79-83.

21. Utevsky, A.Yu. (1997) New species of piscicolid leeches (Hirudinea: Piscicolidae). Vestnik Zoologii, ¹ 1-2. P.17-24 (in Russian)

22. Utevsky, A.Yu. (1995) A new Antarctic leech genus (Hirudinea; Piscicolidae). Vestnik Zoologii, ¹ 5-6. P.3-12 (in Russian)

23. Utevsky, A.Yu. (1994) A new genus of Antarctic piscicolid leeches (Hirudinea: Rhynchobdellida). Vestnik Zoologii, No 4. P.73-76 (in Russian)

24. Epshtein, V.M., Utevsky, A.Yu, and Utevsky, S.Yu. (1994) The system of fish leeches (Hirudinea: Piscicolidae). Genus 5(4). P. 401-409. (in English)

      25. Epshtein, V.M., Utevsky, A.Yu. (1994) A new marines leech Cryobdella ljadovi sp.n (Hirudinea: Piscicolidae) from Antarctic seas. Zoosystematica     Rossica, Vol.3, No 1. P.23-25 (in English)
 26. Utevsky, A.Yu. (1993) A new marine leech Nototheniobdella sawyeri gen.n., sp.n. (Hirudinea: Piscicolidae) from Antarctic seas. Zoosystematica Rossica, Vol.2, No 2. P.237-240 (in English)
 Books – Книги:  


Andrei Yu. Utevsky (2007) Antarctic Piscicolid Leeches. Bonner Zoologische Monographien. №54. 80 p.

Утевский А.Ю., Утевская О.М., Луценко Д.Г., Луценко Е.Л. Книга для подводных пловцов - SCUBA DIVING. Харьков: Грамматика, 2008. 416 с.

Утевский А.Ю., Утевская О.М., Луценко Д.Г., Луценко Е.Л. Книга для подводных пловцов - SCUBA DIVING. Харьков: Торсинг, 2002. 360 с.

Утевский А.Ю., Утевская О.М., Луценко Д.Г., Луценко Е.Л. Книга для подводных пловцов - SCUBA DIVING. Харьков: Торсинг, 2001. 312 с.

 Selected articles in illustrated magazines – Вибрані публікації в ілюстрованих журналах: 

 

 

  Student's practice – Студентська практика: 


 

 

  

Created by the author
Updated: 30 MAY 2016