Official site of Department of Zoology and Animal Ecology (Main Page) - Офіційний сайт кафедри зоології та екології тварин (головна сторинка)








Lecturers and Academic Courses - Викладачі та навчальні курси

Prof. Viktor A. Tokarsky

Віктор Арсентійович Токарський (Ua)

Виктор Арсентьевич Токарский (Ru)

Head of Department - Завідувач кафедрою

Professor - Професор

E-mail:

          Viktor.A.Tokarsky(at)univer.kharkov.ua

1. Ecology of Mammals

Екологія ссавців

2. Systematics of Mammals

Систематика ссавців

3 Anatomical, histological, microscopic techniques in
    Zoology

   Анатомічна, гістологічна, мікроскопічна техніка
     в зоології


Prof. Serge Yu. Utevsky

Сергій Юрійович Утєвський (Ua)

Сергей Юрьевич Утевский (Ru)

Professor - Професор

E-mail:

serge.utevsky(at)karazin.ua

serge.utevsky(at)gmail.com


1. Conservation Biology

Консерваційна біологія

2. Methodology and Organization of Research Work

Методологія та організація наукових досліджень

3. Zoological Systematics and Phylogenetics

Зоологічна систематика та філогенетика
4. Medical Biology (English Language)
    Медична біологія (Англійською мовою)
5.  Molecular Evolution
    Молекулярна еволюція



Prof. Dmitry A. Shabanov

Дмитро Андрійович Шабанов (Ua)

Дмитрий Андреевич Шабанов (Ru)

Professor - Професор

E-mail:

d.a.shabanov(at)gmail.com

1. Zoology of Vertebrates

Зоологія хребетних

2. General Ecology

Загальна екологія

3. Biometric Methods in Zoology

Біометричні методи в зоології



Dr Andrei Yu. Utevsky

Андрій Юрійович Утєвський (Ua)

Андрей Юрьевич Утевский (Ru)

Associate professor - Доцент

E-mail:

andriy.utevsky(at)karazin.ua

autevsk(at)yandex.ua

1. Zoology of Invertebrates

Зоологія безхребетних

2. Medical Zoology

Медична зоологія

3. General Parasitology

Загальна паразитологія

4. Medical and Veterinary Parasitology

Медична та ветеринарна паразитологія

5. Hydrobiology and basics of Oceanology (Oceanology)

Гадробіолгогія з основами океанології (Океанологія)

 6. Anatomical, histological, microscopic techniques in
    Zoology

    Анатомічна, гістологічна, мікроскопічна техніка
     в зоології
  7. Polar Biology
     Полярна біологія

       

Dr Tatiana A. Atemasova

Тетяна Андріївна Атемасова (Ua)

Татьяна Андреевна Атемасова (Ru)

Associate Professor - Доцент

E-mail:

t.atemasova(at)karazin.ua



 1. Ecology and Systematics of Birds

 Екологія та систематика птахів

 2. Zoogeography

 Зоогеографія

 3. Fauna Conservation

 Охорони фауни

  4. Anatomical, histological, microscopic techniques in
      Zoology

 Анатомічна, гістологічна, мікроскопічна техніка
   в зоології
5.
Methodology and Organization of Research Work
  Методологія та організація наукових досліджень



Dr Gennadiy A. Shandikov

Геннадій Олександрович Шандиков (Ua)

Геннадий Александрович Шандиков (Ru)

Associate Professor - Доцент

E-mail:

fishingnet(at)ukr.net

1. Ichthyology and Systematics of Fishes

Іхтіологія і систематика риб

2. Special Ichthyology

Спеціальна іхтіологія

3. Systematics of Terrestrial and Marine Mammals

Систематика наземних та морських ссавців

4. Industrial Aquaculture

Промислова аквакультура


        Dr. Nina Yu. Polchaninova
          Ніна Юріївна Полчанінова (Ua)
          Нина Юрьевна Полчанинова 
(Ru)
        Senior Lecturer - Старший викладач
       
        
E-mail:
              
polchaninova_n@ukr.net
1. Medical Biology (English Language)
    Медична біологія (Англійською мовою)



Victoria V. Terekhova, M. Sc.

Вікторія Валеріївна Терехова (Ua)

Виктория Валерьевна Терехова (Ru)

Senior Lecturer - Старший викладач

E-mail:

victoriaterekhova82(at)gmail.com

1. Medical Entomology

Медична ентомологія

2. Entomology

Ентомологія

3. Ecology of Isects
      Екологія комах



Maria Yu. Shrestkha (Kolesnykova), M. Sc.

Марія Юріївна Шрестха (Колеснікова) (Ua)

Мария Юрьевна Шрестха (Колесникова) (Ru)

Senior Lecturer - Старший викладач

E-mail:

kmu6154(at)gmail.com

5. Hydrobiology and basics of Oceanology (Hydrobiology)

Гадробіолгогія з основами океанології (Гідробіологія)

2. Medical Parasitology

Медична паразитологія

3. Zoology of Invertebrates

Зоологія безхребетних


Marina V. Vladimirskaja (Kovalenko), M. Sc.

Марина Вікторівна (Владимирська) Коваленко (Ua)

Марина Викторовна Владимирская (Коваленко) (Ru)

Senior Lecturer - Старший викладач

E-mail:

mvkov(at)mail.ua

1. Veterinary Parasitology

Ветеринарна паразитологія

2. Medical Biology

Медична біологія

3. Zoology of Invertebrates

Зоологія безхребетних


Phone - Телефон: +38-057-7075172

How to get - Як добиратися:

Metro Station "Universitet"; 4th floor of the left side

Станція метро "Університет"; 4й поверх лівого боку

Address:

Department of Zoology and Animal ecology
School of Biology
V.N.Karazin Kharkiv National University
4, Svobody Sq. 61022 Kharkiv, Ukraine

Адреса:

Кафедра зоології та екології тварин
Біологічний факультет
Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна
Пл. Свободи, 4, 61022 Харків, Україна

© Official site of Department of Zoology and Animal Ecology (Main Page) - Офіційний сайт кафедри зоології та екології тварин (головна сторинка)

Updated: 30.05.2016

Designed by

Gennadiy Shandikov, Andrei Utevsky